Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj

Kontent_HTML

baner_stg_poludnie.jpg

Rady Domów-Nieruchomości

Informacje Rady Osiedla Stegny Południe

"Rada Domu-Nieruchomości jest organem Spółdzielni powołanym przez Zebranie Domowe-Nieruchomości. Rada Domu-Nieruchomości składa się z nie mniej niż trzech członków Spółdzielni zamieszkałych w danej nieruchomości, wybranych na czteroletnią kadencję zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym, przez Zebranie Domowe-Nieruchomości." - Statut Spółdzielni §100

 

Poradnik dla Rad Domów - Nieruchomości
jest to zbiór materiałów wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych w MSM "Energetyka".

Aktualizacja kart remontów budynków odbywa się po zakończeniu kwartału księgowego.
Karty za rok poprzedni aktualizowane są na przełomie lutego/marca.