Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj

baner_stg_poludnie.jpg

Rada Osiedla


  • Rada Osiedla jest organem Spółdzielni, który działa w interesie członków zamieszkałych na terenie osiedla oraz sprawuje społeczny nadzór i kontrolę nad działalnością Administracji Osiedla.
  • Rada Osiedla współdziała z organizacjami, instytucjami i zakładami pracy, na rzecz rozwoju osiedla we wszystkich dziedzinach aktywności: gospodarczej, społecznej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej. - Statut Spółdzielni §91
  •  Regulamin Rady Osiedla.

 

Zasad współpracy Administracji Osiedla z organami samorządowymi w osiedlu. - Uchwała nr 3/2014 Rady Osiedla Stegny Południe MSM "Energetyka".

 

Rada Osiedla "Stegny Południe"
ul. Portofino 8
02-764 Warszawa
Kontakt z Radą Osiedla:
Specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych: Monika Kaczmarska
ro.stg.pld@msmenergetyka.pl

tel.: 22 842-02-14 (w godzinach pracy Administracji)
Skład Rady Osiedla

 
L.p   Imię i Nazwisko
 

Rok

wyboru

  Na okres (lat)  

Rok

zakończenia

  Funkcja
 

                     
1.   Adam Czerny   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
2.   Andrzej Borycki   2023   4   2027   Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej i Eksploatacji
                     
3.   Bartłomiej Kreczmański   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
4.   Bogdan Chełmiński   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
5.   Ewa Klimaszewska   2023   4   2027   Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Samorządowej i Eksploatacji
                     
6.   Jacek Głuchowski   2023   4   2027   Przewodniczący Rady Osiedla / Członek Komisji Technicznej
                     
7.   Jakub Zieliński   2023   4   2027   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                     
8.   Krystyna Reszczyńska   2023   4   2027   V-ce Przewodnicząca Rady Osiedla / Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej i Eksploatacji
                     
9.   Lech Widawski   2023   4   2027   Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej i Eksploatacji
                     
10.   Maciej Krispel   2023   4   2027   Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej i Eksploatacji
                     
11.   Magdalena Kłysz   2023   4   2027   Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej i Eksploatacji
                     
12.   Marek Farjaszewski   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
13.   Marek Mazurek   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej, Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej i Eksploatacji
                     
14.   Marek Orzechowski   2023   4   2027   Sekretarz Rady Osiedla
                     
15.   Mariusz Pabijanek   2023   4   2027   Przewodniczący Komisji Technicznej
                     
16.   Michał Litewski   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
17.   Teresa Rajchlin   2023   4   2027   Członek Komisji Rewizyjnej
                     
18.   Zdzisław Więcławik   2023   4   2027   Członek Komisji Technicznej
                     
19.   Zofia Pogorzelska   2023   4   2027   Komisja Organizacyjno-Samorządowa i Eksploatacji
Ramowy plan pracy i trerminy posiedzeń Rady Osiedla
Pisma przekazywane do Rady Osiedla 2023/2027
Materiały | Plenum Rady Osiedla
Protokoły
Uchwały
Sprawozdania