Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj

baner_stg_poludnie.jpg

Rady Domów-Nieruchomości

Informacje Rady Osiedla Stegny Południe

"Rada Domu-Nieruchomości jest organem Spółdzielni powołanym przez Zebranie Domowe-Nieruchomości. Rada Domu-Nieruchomości składa się z nie mniej niż trzech członków Spółdzielni zamieszkałych w danej nieruchomości, wybranych na czteroletnią kadencję zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym, przez Zebranie Domowe-Nieruchomości." - Statut Spółdzielni §100

 

Poradnik dla Rad Domów - Nieruchomości
jest to zbiór materiałów wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych w MSM "Energetyka".

Aktualizacja kart remontów budynków odbywa się po zakończeniu kwartału księgowego.
Karty za rok poprzedni aktualizowane są na przełomie lutego/marca.

Domy-Nieruchomości nieposiadające Rad:

Barcelońska 3

Administrator budynku:  Natalia Wilkiewicz administrator.rejon3.stg.pld@msmenergetyka.pl tel.: 784 641 173 (w godzinach pracy Administracji)

Egejska 1 i 3

Administrator budynku:  Natalia Wilkiewicz administrator.rejon1.stg.pld@msmenergetyka.pl tel.: 784 641 173 (w godzinach pracy Administracji)

Maltańska 1 i 3

Administrator budynku:  Katarzyna Obiała adm.obiala.stg.pld@msmenergetyka.pl tel.: 784 640 774 (w godzinach pracy Administracji)

Św. Bonifacego 70

Administrator budynku:  Justyna Muchowicz administrator.rejon2.stg.pld@msmenergetyka.pl tel.: 784 640 321 (w godzinach pracy Administracji)