Zdjęcie nagłówkowe

Wyszukiwarka

Wyszukaj

Na Osiedlu między budynkami Egejska 4 a Egejska 6 została postawiona tablica informacyjna w ramach projektu Co-Adapt.

21 września 2023

Na Osiedlu ruszył projekt Co-Adapt, który  korzysta z dofinansowania tzw. Grantów Norweskich w ramach funduszy EOG. Z polskiej strony operatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Polskich partnerów projektu reprezentują naukowcy z czołowych warszawskich uczelni i instytucji naukowych: SGGW (Katedra Architektury Krajobrazu), Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Politechniką Warszawską i Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Współpracę z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy podjęliśmy w 2022 r.

W projekcie zakładamy przetestowanie tzw. poważnej gry "Osiedle z klimatem" w wybranych osiedlach mieszkaniowych (poważne gry to metody pomagające w podejmowaniu decyzji). Gra "Osiedle z klimatem" ma charakter symulacyjny, a zatem jest dostosowana do lokalnych warunków środowiskowo-przestrzennych – czyli mieszkańcy grają na swoim osiedlu. Elementem symulacji będą podejmowane przez mieszkańców – uczestników warsztatów – działania na rzecz adaptacji do zmiany klimatu, m.in. różne rozwiązania zielono-błękitnej infrastruktury.

Będzie obejmowało:

  • zmotywowanie mieszkańców do podjęcia działań na rzecz adaptacji (postawienie tablicy informacyjnej, plakatów, rozdawanie ulotek, zaproszenie na spacery ukazujące osiedla mieszkaniowe w Warszawie już dobrze zaadoptowane, piknik osiedlowy);
  • przeprowadzenie warsztatów, na których mieszkańcy poprzez określenie możliwości oraz korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych podejmą decyzję odnośnie możliwych rozwiązań – wraz z naszymi specjalistami;
  • wdrożenie wybranych rozwiązań przykładowo posadzenie roślinności, urządzeń do zatrzymywania wód opadowych, wprowadzenie ogródków społecznych (na każde osiedle mamy przeznaczone w projekcie od 20.000 do 30.000 zł).